Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Salón o filme.
Termín: 18.marca.1010.
Legát eques Všetečka sa zúčastnil známeho večera "Salón u Liszta" - ktorý dramaturgicky vedie
Dr Bachleda. Večer bol venovaný krátkemu filmu atribútom tohoto fenoménu. Spoluprácu s vinármi v tejto oblasti zabezpečuje náš dlhoročný priateľ Jirko Fojtík so svojimi filmovými kreáciami. Rozšírenie spolupráce, perspektíva ďalších možností bola predmetom osobných stretnutí. Klikni
Plná sála ¾udí z krátkeho filmu. Dr Bachleda èlen EVIRS vedie besedu. Exprezident Schuster medzi hosami. Závereèné foto dejate¾ov. Košické stretnutie vinárov v máji - bola téma. Rozhovor plný emócií s gen.  riadite¾om P.Dubeckým Podnetné inšpirácie aj pre divácke rozhovory. Film, film - jeho dôležitos vidíme až po strate...