Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Príprava výstavy pre Košice.
Termín: 10.5.2010.
Majster Vladimír Plachý a legát eques Všetečka sa stretli na príprave výstavy najvýznamnejších udalostí EVIRS a diela Plachého z oblasti Košice - Tokaj.
Priestory hotela Hilton nemajú závesné zariadenie na obrazy, je preto nutné zmeniť koncepciu výstavy a pripraviť samostatné stojany pre túto príležitosť.
Klikni
Podarilo sa zohna kvalitné drevo na stojany. Vàtanie, meranie, výsledok. Majster Plachý doviezol rámy z Èiech. Rámovanie a príprava. Výsledok.