Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Majster Plachý v Drážovciach.
Termín: 6. okt. 2008.
Náš popredný umelec Majster Vladimír Plachý navštívil na pozvanie Ing. Vargu a Mgr. Všetečku - vinohrady v Drážovciach, kvôli zobrazeniu týchto častí vo svojej tvorbe. Klikni.
Cesta pod Urbankom. Kamenné zátišie na vinohrade Ing. Vargu Takto vzniká obraz. Drážovský kostolík od vinohradov. Prechádza s hostite¾om ing. Vargom. Poh¾ad na vinohrad Ing. Vargu Majster Plachý s Ing. Vargom.