Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Prof. Vogl na návšteve v Nitre.
Termín: 25.aug. 2010.
V prípravnej fáze medzinárodných projektov navštívil Nitrianske legátstvo člen senátu OEVE prof. Vogl.
S legátom Mgr. Všetečkom prebrali pripravované prezentačné akcie slovenských vinárov v Rakúsku a ujednotili termíny zahraničných stretnutí v rámci V4. Klikni
Po stretnutí v Eisenstadte, ïa¾ší spoloèný krok. Plán prezentácií a možnosti pre slovenskú stranu. Bilaterálna spolupráca prináša ovocie. Spokojný záver rokovania.