Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinotop Karkó
Termín: 12.XI.2010.
Búč - dedinka na brehu Dunaja a Vinotop Karkó.
Legát Eques Všetečka - bol osobne odovzdať objednávku, ktorá vznikla na základe prezentácie vinárov vo Viedni. Aj eques Všetečka, aj majiteľ Vinotopu p. Karkó sa zhodli v názore, že sa oplatí robiť kvalitu..Klikni na pár nočných záberov.
V èasti starých pivníc nás vítal tento hotel. Aj napriek veèeru prebiehala degustácia. Všade v prevádzke èisto ako na operaènom sále. Slušný personál robil aj napriek neskoršiemu èasu. Isto sa vrátime, aj veerná krátka návšteva stála za to.