Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Mimoriadne významná návšteva Nitry.
Termín: 7.nov. 2008.
Na krátku návštevu sa zastavili v Nitre predstavitelia rakúskej aristokracie.
Gróf Marenzi, Princ Marenzi, Gróf Kotulinski, Gróf Hohenstein, Knieža Lichtenstein so synom.
Privítal ich v Zámku u Grófa p. Všetečka - Konstanty šéf komturei EVIRS a člen Ordo Equestris Vini Europae. Dohodli ďaľšie pokračovanie kultúrnych vzťahov.
Významní hostia si prezreli výstavu Majstra Vladimíra Plachého a prejavili záujem o projekt Hudba a Víno na svojich sídlach. Klikni na foto.
Po dobrom obede. Ochranka na káve. Rozhovory. Mgr. Všeteèka a Gróf Marenzi. Zámok u Grófa sa mimoriadne páèil.