Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Ako poraziť krízu!
Termín: 14.XI.2010.
Keď nepredvediem, nemám....
Spojenie výstavy obrazov prominentného maliara Majstra Vladimíra Plachého s kvalitným vínom oživilo slovenský trh s vínom, smerom k zahraničiu a zvýšilo záujem o Majstrove diela. So snahou cielene usmerniť zahraničné aktivity cestou Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, navštívil Majstra Plachého v jeho vidieckom sídle legát Nitry Eques Všetečka. Klikni
Grafické spracovanie nových propag. materiálov. Ateliérové zátišie u Majstra Plachého. H¾adanie medzinárodných  tématických prepojení Parafráza: myslie, myslie a ešte raz myslie... Prst k dokonalosti. Uzáver = výhra pre všetkých!  Ideme do toho!