Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Požehnanie mladých vín v Dražovciach.
Termín: 16.XI.2010.
Člen EVIRS p. Pavol Varga zorganizoval v Dražovciach požehnanie mladých vín, akcia patrila k jedným z najlepších v tejto lokalite a právom vzbudila mimoriadny záujem. Klikni.
Príprava projekcie a fliaš nového vína. Bodový scenár Eques Všeteèka a Consiliarius Varga. Plná sála úèastníkov. Dôstojnosti na svetskom javisku. Modlidba a veèer zaèal. Spontánny kultúrny program. Kroje boli vždy obohatením stretnutí.