Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Búč Slovensko - Maďarské pomedzie.
Termín: 17.XI.2010.
Aj 21 rokov po revolúcii potrebujeme spoluprácu v rámci V4. Posúdiť vhodnosť lokality na medzinárodný projekt vycestoval legát. Eques Všetečka, navštívil obec Búč a reprezentanta vinárov v obci p. Karkó. Klikni
Rovina smer Štúrovo. Obec pri Dunaji. p. Karkó smerovka ku dobrému vínu. Slamené sochy sú dobrým nápadom. Debata o maïarsko - slovenskej spolupráci. Dunaj, ktorý po novom -  spája.