Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Významný medzník OEVE a Slovenska.
Termín: 18.XI.2010.
V rakúskom Eisenstadte sa konalo mimoriadne ocenenie dlhoročnej diplomatickej práce člena Európskeho parlamentu p. Eduarda Kukana - zlatým krížom OEVE za zásluhy.
Právo prehovoriť na tejto oficiálnej slávnosti dostal aj prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, člen OEVE Eques Mgr. Všetečka - Konstanty. Ekumenický akt sa odohral vo Františkánskom kostole mesta Eisenstadt. Klikni
Upravené mesto Eisenstadt, poh¾ad na radnicu. Bilaterálne rozhovory prof Vogl a Mgr. Všeteèka. Príprava priebehu odovzdávania zlatého kríža. Jeho Exelencia Eduard Kukan. Príhovor Eques Všeteèku prezidenta EFVK. Vyznamenanie meèom z rúk. prof. T. Tinteru. Závereèné foto vo františkánskom kostole. Podpis do starej rytierskej kroniky. Slovenské vína s rakúskymi zákuskami. p.Kysuèanová riadila slovenskú degustáciu, s p. Pficnerom. Eques Všeteèka s najžiadanejším majstrom cukrárom.