Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vinum Lagaritio TN a zasadanie konzulátu OEVE.
Termín: 2.dec.2010.
Vinum Laugaritio v Trenčíne a zasadanie konzulátu OEVE svojou vynikajúcou, priateľskou atmosférou mohlo konkurovať ktorémukoľvek zjazdu strany. Stretali sa priatelia, pochválili sa i posťažovali, na zasadaní OEVE sa vyriešilo nové členenie OEVE, konečne sa hovorilo aj o chybách a omyloch a spravili sa uzávery, ktoré by mali predchádzať balastom. Odchádzali sme s dobrým pocitom a zmysluplne prežitými stretnutiami. Klikni
Dia¾nica pred snežením. Stretnutie priate¾ov Bartalos, Masaryk, Všeteèka Bolo viacej ¾udí ako v predchádzajúcich roèníkoch. Vypínanie telefónov pred rokovaním. Pri výborných bielych vínkach Blaho - Zeleneè. Hospes Všeteèková so Skovajsovcami. p. Tutura viedol delegáciu Hlohoveckej oblasti. Návraty k dobrému. Priate¾stvo s výborným vínom. Ideálne spojenie. Nichtovci ukázali, ako sa robí reprezentácia oblasti! Dobré víno - dobré vzahy.  O tom to bolo a musí by. V stánku sa zastavil top vinár Tokaja Jarko Macík ml.