Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Akcia v bratislavskom Carltone.
Termín: 3.dec.2010.
Po rokovacom maratóne vo Viedni a Bratislave sa zastavil prezident EFVK Mgr. Všetečka - Konstanty na výročnom stretnutí fy. Wertheim spojenom
s nadštandardnými kultúrnymi aktivitami pri vynikajúcom víne a v priateľskej atmosfére.
Klikni
Ovianoènený Carlton. V pozadí SND - aká zmena Hviezdoslaváku.. Sochy, kvety dekorácia - showw - preèo nie? Projektory, obrazovky, svetlá, ako na javisku. Medzif¾ašková výzdoba. Stretnutie s JUDr Máczom a jeho paòou. Zastavil sa aj konzul EVIRS Ing. Slezák Legát DS Ing. Bartalos, vynikajúci èlovek. Svojim konferansom zatienil hviezdy riadite¾ Ing. I.Rod. Živý Oskar bez Hollywoodu... V plnej sále pražské hviezdy. Klára Basiková vo svojej muzikálovej podobe.