Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Vzácna návšteva v Nitre.
Termín: 19.I.2011.
Zástupca rytierov českých, pán Zdeněk Ohniště prišiel do Nitry na bilaterálne rozhovory s legátom Nitrianskeho legátstva a prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry p. Všetečkom - Konstanty. Dohovorili vzájomnú podporu akcií v rámci V4. Klikni.
Zástupcovia  organizácii Z. Ohništì a Mgr Všeteèka          Vzniká medzinárodný priestor pre vzdelávanie. Z.Ohništì ocenil medzinárodný prínos Nitry.