Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Oslava výročia umelca Jozefa Šulu v Prievidzi
Termín: 21.11.2008
Člen EVIRS pán Peter Kováčik v spolupráci s vedením KD Prievidza zorganizoval stretnutie s príležitosti životného jubilea výtvarníka Jozefa Šulu. Klikni na foto.
p.Kováèik,p. Chlpek, p. Lomnická, p.Burda a p. Všeteèka P. Všeteèka v rozhovore s autorom výstavy p. Šulom Úvodné slovo p. Lomnickej. celú akciu doprevádzal vynikajúci klavírista p. Michal Dírer Cyklus Víno osobnosti p. Kováèika, ktorý významne prispieva Ukázky z diela Jozefa Šulu. Ïalšia z jeho tapisérií . s názvom Ïalšie obohatenie kultúrneho života Prievidze.