Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Prvé stretnutie členov EVIRS 2011.
Termín: 20.I.2011.
V priestoroch zámku u Grófa sa stretli členovia Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu. O podrobných plánov a medzinárodných akciách hovoril legát Mgr. Všetečka. Klikni
Príchodové foto. Prítomný sa pokúsili zladi lokálne podujatia. Prospekty vinárov èeských, odkryli rezervy slovenskej strany Priate¾ská atmosféra v dôstojnom prostredí.