Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Šambaza január 2011.
Termín: 21.I.2011.
Na pozvanie majiteľov vinárstva Šambaza sa zúčastnil zástupca Nitry Eques Všetečka, stretnutia maďarsko - slovenských vinárov. Mladé víno, výstava obrazov Majstra Vladimíra Plachého doplnili rámec tohoto stretnutia. Klikni
S majite¾mi vinárstva. Obrazy Plachého neuverite¾ne zmenili priestor. Medzi ratiermi predstavitel samosprávy. Prícho PhDr Bohunického. S eques Bartalosom - zástupcom Dunajskej Stredy. Nedal si to utiec ani Béla Bugár. Pozvanie do Budmeríc pre všetkých rytierov. Sympatický gastroenteológ namal navštívenky. Do malej budovy sa vošlo do 200 ¾udí..