Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Zastavenie v Raidingu.
Termín: 3. febr. 2011.
Cestou na európske školenie poriadané Ordo Equestris Vini Europae v spolupráci s International Visegrad Fund na zámku Vasszeczényi v Maďarsku, sa zastavili zástupci legátstva Nitra v Reidingu - rodnej obci Franza Liszta. Klikni
Nitra v prvých lúèoch rána. Cesta vinohradmi Reidingu. Krídlo uprostred dedinky - rodiska Liszta. Výtvarník Majster Vladimír Plachý s eques Všeteèkom. Situaèné foto domu Liszta. Top upravená obec s bustou jej obyvate¾a. Premyslený systém propagácie podporuje zmysluplný turizmus. Vchod do rodného domu Liszta. Premyslený systém info panelov. Hlavná cesta v Reidingu. Pred domom Liszta. Ešte aj potok bol bez papierikov a pet fliaš!