Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Eisenstadt
Termín: 25.II.2011
Pomoc v oblasti školení vinárov za pomoci International Visegrad Fund, bola príčinou návštevy eques Všetečka v Eisenstadte a jeho následných rozhovorov s prof. Voglom v centrále OEVE.
Na spiatočnej ceste navštívil legát Nitry Majstra V.Plachého, aby ujasnili výber obrazov pripravovanej výstavy V4. Klikni
Èistá, upravená krajina Burgenlandu. Eques Všeteèka so senátorom Voglom. Pred budovou senátu OEVE. Uzimený Donnerskirchen. Majster V. Plachý v pracovnej prestávke. Predstavil jednu z citlivých noviniek. V Majstrovom Budúcnos?