Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Test mladých vín
Termín: 9.3.2011.
V centrále legátstva v Zámku u Grófa prebehol test mladých vín slovenských producentov. Známi degustátori rozhodovali o kvalite minuloročnej úrody a práci vinárov. Výsledky budú uverejnené v časopise Vinotéka. Klikni
Interiér zámku. Komisia v plnom nasadení. 100 bodový systém hodnotenia. Branislav Nichta. p. Všeteèková pri príprave vzorkov. Jaro za oknom ešte stále nevidie. Závereèné foto páni - Všeteèka, Tóth, Všeteèková a Nichta