Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Pracovné stretnutie.
Termín: 7.dec.2008.
Cestou do Viedne na fare u dôstojného pána Červeného v Moste pri Bratislave sa stretli prof. Satmari Šéf Klubu milovníkov Sl. Filharmónie, šéf komturei Nitra Mgr. Všetečka - Konstanty a viaceré osobnosti kultúreneho a spoločenského života. Všetko v záujme rytierskej spolupráce na projektoch pre obohatenie kultúrneho života. Klikni.
Priate¾ský rozhovor. Spoloèné foto s jubilantom. Pozvanie k obedu.