Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Darčeky
Termín: 28.marca.2011.
Téma darčekov a pozorností stále rezonuje v našej organizácii. Boli sme zistiť možnosti kremnickej mincovne, ktoré sa ukázali, ako neobmedzené. Klikni
Námestie v Kremnici. Historické centrum. Výh¾ad nad Kremnicou. Geografický stred Európy. Kostolík ved¾a stredu Európy. Poh¾ad od hôr. Muselo to by nádherné mesto...... Všetko je bližšie, dia¾nica otvorená.