Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie rytierov a priateľov vína.
Termín: 13.dec.2008.
Na zámku u Grófa - sídle nitrianskeho komturei Európskeho Vinárskeho Rytierskeho Stavu a Ordo Equestris Vini Europae sa zišli členovia a priaznivci rádu s príležitosti predstavovania mladých vín Chateau Topoľčianky, výstavy nových diel Majstra Vladimíra Plachého a bohatého kultúrneho programu - vrátane lúčenia sa s Korunou. Klikni
Stoly esteticky naaranžovala p. Všeteèková Vynikajúci klavírista M.Díre pripravuje nástroj pred uèinkov Štetce Majstra Plachého s kvetmi. Majster Plachý s rytierom Rodom a jeho manželkou. Manželia JUDr Stoklasovi s p.Kissovou a MUDr Muráni s manž. Významný èeský podnikate¾ O.Bartonìk s Mgr. Všeteèkom Ing. Burda s manželmi Murániovými. Priatelia Zdenka a Michal Šabíkovi. Mgr. Všeteèka s manželkou a p. Petríková z TV Martkíza Úvodný prípitok stretnutia. Zvonenie pohárov na zaèiatku stretnutia. Jeden z mnohých vystavených diel Majstra Plachého. Prof. Hetényi s manželkou. Cigánska muzika nesmela chýba. p.Všeteèková v rozhovore s manželmi Murániovými. Stretnutie prišiel pozdravi JUDr Vlasák èlen skupiny CHF Hostia sa vynikajúco bavili.