Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Eisenstadt - pomoc V4 - ke.
Termín: 19.mája.2011.
Prezident EFVK eques Všetečka pricestoval do Eisenstadtu, aby s prof. Voglom dohodol ďalšie pokračovanie školení vinárov krajín V4, o ktoré je mimoriadny záujem. Klikni
Upravený a inšpiratívny Eisenstadt. S prof. Voglom na hlavnej ulici. Vzh¾adom na krátkos pobytu sa veci riešili v chôdzi. Posedenie pri káve, dátum koniec júna v Nitre.