Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Lisztov pavilón.
Termín: 26.mája.2011.
V záhrade univerzitnej knižnice sa konalo verejné stretnutie venované európskej integrácii a organizáciám pôsobiacim v tomto, pre nás dôležitom segmente.Za Nitru sa ho zúčastnil Eques Všetečka, kde vo svojom vystúpení spomenul medzinárodné aktivity Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Klikni
V dôstojnom prostredí univerzitnej knižnice. Pamätná tabula. Osobnosti slovenského života. Prof. Traubner. Stretnutie viedol publicista S.Bachleda. Vystúpenie eques Všeteèku. MUDr Záhorská poslankyòa EP. Spolupráca V4, dôležitý atribút integrácie. Panoráma hradu nad hlavami....