Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Výstava vín Hlohovec.
Termín: 27.mája.2011.
V dôstojnom prostredí hlohovského empírového divadla otvoril výstavu vín eques Všetečka. vo svojom prejave ocenil tradíciu a prácu vinárov hlohovskej vinohradníckej oblasti, vyslovil obdiv nad spomienkovými darčekmi venovanými víťazom jednotlivých kategórií. Klikni
Panská záhrada v Hlohovci, plná ruží. S hlavným organizátorom p. Tuturom. Decentné katalógy, preh¾adné a vkusné. Eq. Všeteèka v rozhovore s primátorom a p. Èernou. Firma s neuverite¾ným potenciálom. Interiér empírového divadla. Jedna z cien. Popredný vinár Hlohovca p. Èerný s eq. Všeteèkom. Táto mramorová platòa nestála pä korún... Eq. Všeteèka pri otváracom prejave. Primátor mesta Hlohovec. Ing. Dvoran. Vkusne zariadená sála pre túto príležitos.