Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

AGROVINO 2011.
Termín: 31.mája 2011.
Najväčší sviatok vinárov Slovenska Agrovíno 2011 sa niesol v znamení priateľstva a pohody. Umelecké hodnotné výtvarné diela odovzdával firmám a jedincom JUDr. Mancel a prof. Fedor Malík. Pre EFVK sa rozšírili medzinárodné možnosti o projekt stretnutia najlepších vinárov Európy v Poľskej Krynici - Zdrój 2011. Obrazy Majstra Plachého, vystúpenie tria Kaizer tvorili dôstojný rámec stretnutia v Pálfyho paláci v Bratislave. Klikni
Sála Pálfyho paláca pred príchodom hostí. Krásne obrazy od Majstra Vladimíra Plachého Bulletin Agra obsahoval všetky významné firmy SK Prezident EFVK pri príprave príhovoru. Trio Kaizer pridalo ¾úbivú klasiku. Executive direktor Vyšegrádskych fondom p. Machej Majster Plachý v rozhovore s p. Machejovou. S prof. Malíkom o spolupráci na projekte EÚ. JUDr Mancel pri prejave k najlepším na Slovensku. Prezident EFVK pri prejave a poïakovaní vinárom. Mladý Šebo, prebral cenu za Chateau Modra. Martin Pomfy tiež patril k oceneným. Hubert Sereï - cenu prebrala riadite¾ka Vajcichová. Úspešná firma Mrva Stanko pri preberaní trofeje. V srdeènom rozhovore s p. ve¾vyslancom Hudákom.