Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie členov EVIRS
Termín: 4.2.2009
V sídle Komturei Nitra na Zámku u Grófa sa stretli členovia EVIRS, aby prebrali pripravovanú akciu Valentínska kvapka vína v Dražovciach a program na tento rok. Klikni
Pavol Varga s p. Romanom Holecom nad priebehom akcie Šéf komturei Všeteèka upozornil na úskalia akcie. Zodpovednos rytiera zaèleni Valentína do kontextu s inými p. V. Plachý pripravuje kolekciu obrazov len pre Dražovce Všetci sa zhodli na prínose akcie JUDr Endrody, Ing Hlavaèka