Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Galéria. O. Kohlerovej.
Termín: 30.VI.2011.
Galéria Oľgy Kohlerovej v Bratislave zasahuje veľmi významnou mierou do umeleckého života mesta. Tentokrát obohatená dielom mladého a talentovaného výtvarníka Martina Dzureka. Plachý, Dzurek, Bidelnica - každý svojim dielom prispieva do nášho medzinárodného image. To skonštatoval aj prezident RFVK Mgr. Všetečka. Klikni
Pred príchodom hostí. Galéria so svojou historickou škálou. Talntovaní výtvarníci, talentovaní hudobníci. Slovenská moderna. Dielo Plachého poèas otvorenia výstavy. Všeteèka, speváèka StM.Stanislavová a p. Bidelnica.