Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Dvadsať rokov pomoci.
Termín: 1.VII.2011.
V Zámku u Grófa sa konalo stretnutie významných nitranských intelektuálov medzinárodnej organizácie Rotary International. Medzi pozvanými bol prezident EFVK Mgr Všetečka, ktorý blahoželal ku významnému jubileu prof. Ladislavovi Hetényimu a Ing. Lackovi - Bartošovi. Klikni
Riaditelia podnikov Nitry. Prof. Hetényi s manž. a Ing. Lacko Bartoš s manž.           Spoloèné foto. Riadie¾ Ing. Gabrie Tuhý pri prejave. Kvety oslávencom. Sladké prekvapenie. Spoloènos sa bavila do neskorej noci.