Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Zástupcovia OEVE v Nitre.
Termín: 10. aug. 2011.
Do Nitry zavítala na priateľskú návštevu delegácia senátu OEVE z Eisenstadtu vedená prof Voglom a prof Trinklom.
So zástupcami OEVE a prezidentom EFVK pánmi Plachým a prezidentom EFVK Všetečkom - sa dohodli o projektoch spolupráce s rakúskou stranou pre roky 2012 a 2013 do ktorej budú prizvaní vinári a aktívni členovia OEVE. Delegácia navštívila aj hlohovskú vinohradnícku oblasť na pôde ktorej uvítal zúčastnených člen OEVE Pavol Tutura. Kultúrny a obsahový potenciál oblasti milo prekvapil rakúskych hostí. Boli im predstavené nové odrody slovenských vín a dohodol sa systém aktívnej spolupráce po stagnujúcej prestávke. Klikni
V sídle EFVK stretnutie s prezidentom Všeteèkom. Foto Majstra Plachého po trojhodinovom jednaní. Priví tanie Pavlom Tuturom na hlohovskej pôde. Pamätná budova Jaštera s jej typickým symbolom. Zaujímavé podzemie budovy pred rekonštrukciou. Privítanie vo ve¾kovýrobe vína Galguz. Nové odrody slovenských vín spravili dojem. Obrovský potenciál hlohovskej oblasti ocenili všetci hostia. Majster Plachý s prof. Voglom.