Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Korutánsko
Termín: 20.8.2011.
Na pozvanie kultúrnej sekcie rakúskeho Korutánska navštívila delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Wortersee, Osiach a niekoľko zaujímavých lokalít. Mimoriadne teplé počasie spravilo zo stretnutí neformálne priateľské posedenia pri dobrom víne a rozhovoroch o kultúrnej spolupráci. Klikni
Malá  prestávka na dia¾nici Majster Plachý s p. Všeteèkovou. Kedy sa nauèíme by štýloví??? Kávièky v slneènom dni. Majster Plachý s prez. Všeteèkom pri Wortersee. Majster Plachý prezerá motívy ma¾by. Jeden z nich. Pred veèerou v podniku priate¾ov. Jedno z predstavovaných výtv. diel. Veèerné krèmièky na pobreží. Cesta autom na alpský vrchol. Najprv mapa. Pri ceste. Pohostenie po návrate. Klagenfurt. Alpy v diele Majstra Plachého. Pod vrcholom. Merítko výšok na ceste. Umelci hodnotia vzahy v Rakúsku. Super! Pripravovaný motív pre výstavu. Známy erb. Medzi rozhovormi na horúcom slnku. Vstup do vinárskeho archívu.... Odtia¾ a vidí!