Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie s majstrom Bartfayom.
Termín: 24.07.08.
Predstaviteľ komturei EVIRS v Nitre Mgr Všetečka - Konstanty sa stretol s majtrom Bartfayom na výstave jeho otca Júliusa Bartfaya s príležitosti jeho jubilea.
Alelier Bartfaovcov bol práve v Zámku u Grófa na Kamennej 8, kde majster vytvoril svoje prvé diela. Klikni na foto.