Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Výstava s príležitosti štátneho sviatku Bulharska.
Termín: 3.3.09.
Pri príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky a 100. výročia vyhlásenia nezávislosti Bulharska sa usporiadala výstava diela cára Ferdinanda I a obrazová výstava umelcov stvárňujúcich zátišia historických parkov. Klikni
Výstava bola inštalovaná v budove ministerstva kultúry. Obrazy podtrhovali motívy s historických parkov. S ve¾vyslancom Bulharska zástupcovia EVIRS. Bulharské vína poèas recepcie väèšina z nás pozná. Slávnostné príhovory. Bulharský ve¾vyslanec poèas príhovoru. Zaujímavé dielo cára Ferdinanda I. Obrazy zátisí, ktoré dobre poznáme.