Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Degustácie vín troch krajín.
Termín: 13.03.09.
V zámku u Grófa prebehla degustácia vín Z Rakúska, Česka a Slovenska pre vynikajúci časopis o víne "VINOTÉKA". Klikni
Degustaèná porota. Boli aj skúsené somelierky. Zátišie s pohármi. F¾aše boli zabalené, aby nebolo vidie etikety. Kvôli objektívnosti to trvalo dlho.