Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Zlatá nota Slovenskej sporiteľne.
Termín: 19.marca.2009.
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie bola svedkom odovzdávania cien mladým hudobným umelcom. Nechýbalo víno z nášho kraja. Legátstvo Nitra bolo zastúpené Mgr. Všetečkom - Konstantym. Klikni
Slávnos odovzdávania cien. Publikum na ceste za vínom. Program podujatia. Koncert, ktorého úspešnos závisela od kvality.