Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Jedna z častí príprav konzulátfestu.
Termín: 2.4.09.
Pod vedením Mgr. Všetečku sa v Čajkove sa opäť zišla malá skupina pru prípravu septembrového konzulátfestu (12.09.09) a jeho paralelných programov. Klikni.
Novoopravený kultúrny dom v Èajkove. Poh¾ad na renovované javisko. Návšteva extravilánov obce Èajkov. Hajloky. Ulièka s hajlokmi. Starý viniè ako dekorácia. Zaujímavé èasti krajiny. Stretnutie na fare s dôstojným pánom farárom. Farský dvor s výh¾adom na kostol. Okolie kostola v Èajkove, tiež poskytuje možnosti.