Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Prípravaˇmedzinárodného stretnutia
Termín: 5.apr. 09
Majster V.Plachý s Mgr.Všetečkom sa stretli pri triešení dielčich úloh na pripravovanom medzinárodnom stretnutí v Čajkove +ľ.sept.2009. Klikni
Rozmiestnenie obrazov na výstave bola jedna z tém. Ateliér, ako inšpirácia.