Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Stretnutie s francúzskymi vinármi.
Termín: 16.4.09.
V Mojmírovciach na zámku sa stretol s francúzskymi vinármi na degustácii ich produkcie judex de vino Mgr. Všetečka - Konstanty. Klikni
Mojmírovce z¾udoveli...... S rakúskou vinárkou pani Valery. Kolekcia francúzskych vín. Vína pripravené na ochutnávku. Propag. materiál bol vkusne pripravený. Plná sála záujemcov. Pani Eyschenne pri excelentnej prednáške Rodina pána Eychenne s Mgr. Všeteèkom.