Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Jarné výjazdy za fotografiami Čajkova
Termín: aktual
Judex de vino Mgr Všetečka niekoľkorazy v poslednom týždni navštívil Čajkov v rámci prípravy materiálov na septembrové európske stretnutie rytierov v tejto obci. Krásna príroda bude podkladom na prípravu materiálu o Čajkove. Klikni.
Cesta.......... Spomienka na to èo bolo i to èo bude... Nespokojný autor. Dom a jeho obraz. Dom a jeho tiene. Dom s tieñami za vinohradom. Cesta medzi neupravenými domami. Zrúcanina na horizonte. Jar. Koneène. Èajkov s romantikou.....