Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Moravské vína.
Termín: 17.4.09.
Zámok u Grófa bol miestom jednej
z najlepších degustácií moravských vín na Slovensku konanej pod názvom"Krásná vína z Moravy". Akcia bola pripravená v spolupráci
s Evropským Řádem Rytířu Vína. Degustovalo sa viac ako 30 vzoriek excelentných moravských vín, ktoré sú ozdobou prezidenstských akcií v Prahe. Klikni
Vyzdobená sála èaká na prvých hostí. Naši priatelia p.Kratochvíl, p.Šlancar,p.Hrabálková Moravskí hostia oboznámili prítomných s históriou vinárstiev Ing. Šlancar vinné sklepy Roztoky u Prahy. Nádherná atmosféra stretnutia predèila všetky oèakávania. Lekári, riaditelia, zástupcovia tlaèe a fantastické víno. Majster plachý s JUDr Máczom a jeho manželkou.