Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Tradícia Burgenlandu na Slovensku.
Termín: 24.apr. 2009.
Prišli sme nazhavení kritizovať, nakoniec sa naše stretnutie obrátilo na hľadanie niečoho zlého.
Bez úspechu. Zažili sme krásny vstup do večernej Bratislavy, ktoré nám vystlali nádherné vína Burgenlandu. Ďakujeme organizátorom. Ďakujeme. Klikni
Carlton, úsmev K.Všeteèkovej a ing. Burdu. Vstup delegácie komturei Nitra, rados s privítania. Rakúske hotelovky sú TOP! Starí priatelia sa náhodne stretli. MUDr Chlebo z Nitry, èlovek, ktorý vie oceni kvalitu. Willy Opitz (výnimoène v košeli) aj na jeho pozvanie sme šli p.Ing. Rod s manželkou, vzájomne sme sa potešili stretnutiu. Jeden z nalepších producentov p. Wimmer. Aj vynikajúci lekári musia oddychova pri dobrom víne. Miestami sa nedalo dýcha. Burgenland s konkrétnym argumentom. Vynikajúci! Eques Ing. Kamenár s priate¾mi. Veèerná Bratislava, ktorú už nepoznáme.