Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Jur pri Bratislave.
Termín: 26.apr. 2009.
Na pozvanie primátora mesta Svätý Jur pána Alexandra Achbergera sme sa zúčastnili hodov v tomto historickom meste. Judex Majster Vladimír Plachý a judex Mgr Všetečka, ako zástupcovia komtuirátu Nitra. Klikni
Na zaèiatku Jurskej cesty. Na pódiu sa striedali folklórne skupiny. Stretnutie s Vajnorským priate¾om. Neuverite¾né množstvo ¾udí... Zaujali nás lukostrelci. Historiský Jur. p. Všeteèková a Majster Plachý neodolali osúchom. Druhá porcia.p.Všeteèková a Majster Plachý. Stretnutie s Vajnorákmi. Priatelia v kroji.