Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Metropolitný orchester v historickom centre.
Termín: 26.apr. 2009
Na pozvanie predstaviteľov Metropolitného orchestra Bratislava pod vedením Petra Stoličného sa zúčastnili predstavitelia EVIRS komturátu Nitra Judex Plachý a Judex Mgr Všetečka ich vynikajúceho koncertu. Klikni
Ulièka pri Rolandovi. Operetný koncert bol nabitý! Extempore s mestským policajtom, Vynikajúci muzikant Peter Ulièný. Såistka Jana Šomošiová. Perfektná profesionálka. Heiko Reiiseg sólista berlínskej operety. Vynikajúci. Dvaja umelci, ktorým to spravilo obrovskú rados. Peter Ulièný v akcii. Divákov dvíhalo zo stolièiek. V Nitre sa to nedá................ Karol Kállay má neuverite¾ných 83 rokov. V mene EVIRS, komturei Nitra sme gratulovali.               Majster Plachý, Mgr. Všeteèka a Karol Kállay S Ivanom Ožvátom o umení a víne. S Jankou Šomošiovou - exkolegyòou Mgr. Všeteèku.