Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Rimavská Sobota
Termín: 30.4.2009.
Príprava projektu Hudba a Víno v Rimavskej Sobote sa nezaobišla bez osobnej návštevy tvorcov. Majstra Vladimíra Plachého a Mgr. Všetečku, nie je ešte rozhodnuté kto bude zastupovať vinársku oblasť. Klikni
V krásnom mesteèku Rimavská Sobota. Petofi s holubom na hlave. Prehliadol nás. Trio básnikov. Upravené mesto s atrakciami. Rimavská Sobota. Na otrasných haluškách v kolibe pod Sklenými Teplicami.