Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Zastávka v Hlohovci.
Termín: 4.mája 2009
Keď sa v Hlohovci spýtate kde je Jašter - vie to aj malé dieťa. Meno vinára Pavla Tuturu poznajú všetci hlohoveckí vinári, ktorí spolupracujú na ním organizovaných projektoch. Pozvanie nášho priateľa na prehliadku hlohoveckej vinárskej produkcie prijal dlhoročný obyvateľ tohoto mesta judex de vino Mgr. Všetečka a dohodol ďalšie stretnutie pre ratierskych priateľov. Klikni
Jašterská vinotéka. Dostali sme preh¾ad vínnej produkcie Hlohovca. P.Tutura nevyzdvihoval seba, ukázal hlohovecké produkcie! Hlohovec vo f¾ašiach. Víno produkcie p. Èerného, nám ve¾mi chutilo.