Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Archív

Prestige wine Matyšák
Termín: 5.mája.2009.
Vinum galeria Bozen bola hostiteľom prestížnej degustácie vín Petra Matyšáka.
Judex de vino Mgr. Všetečka, Majster Plachý, pani Kissová a hospes p. Všetečková riaditeľka Zámku u Grófa sa zúčastnili tohoto gastronomicky - vinárskeho stretnutia. Klikni
Zladenie chuti vína a jedla ocenila šéfka Zámku u Grófa. Majster Vladimír Plachý judex de vino. Uvítanie p. Matyšáka a jeho kolektívu. Jedálny lístok bol ve¾mi precízne vypracovaný. Estetiku jedla hodnotila aj p. Kissová. Pre komturei Nitra ïa¾šia skúsenos. Menu karta. Výrobòa P.Matyšáka pripravila mäsové výrobky. Posúïte sami estetickú stránku jedla. Pri odchode srdeèná rozlúèka s priate¾om umelcov.