Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

 


 

Posilňovať európsku identitu, spolupatričnosť, tradičné európske hodnoty, priateľstvo             


            medzi národmi a zachovanie mieru vo svete.


Vytvárať platformu pre získavanie vedeckých poznatkov – organizovať konferencie,


            výstavy, koncerty, spoločenské akcie.


Vzdelávať, radiť a metodicky pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu, vinárskeho


            školstva, vinárstva a vinohradníctva.


 Súčasťou je regionálna, medziregionálna,  cezhraničná a zahraničná spolupráca.


 

 

Je to niekoľko zásad zo zakladajúcej listiny Európskeho Fóra Vínnej Kultúry.


 

Človek sa učí inštinktom a skúsenosťou – povedal Pascal.


 

Osobná skúsenosť je zdrojom poznania - odoláva mediálnym tlakom.

Učí nás zachovať striedmy postoj, vidieť chyby a nedostatky, nachádzať východiská na miestach, kde ich nikto nepredpokladá.


Cesta po ktorej kráčame k pomyselnej dokonalosti,  zaostáva za vyspelou Európou práve v subjektívnych ľudských postojoch vážne poškodených totalitným systémom minulého storočia. 


Mať fantáziu, vidieť seba a svoje ambície očami druhých – znamená osobný postup k všeobecne dobrému.


Dokonalejšiemu.

Pre mnohých zahodenie ohorku cigarety do upraveného trávnika, je samozrejmosťou, sú našťastie dnes i takí – ktorým jednoducho vadí tento neestetický fakt a vidia dôsledky správania v kontexte spoločnosti a jej napredovania.


Európa, ako združenie národov, je pre nás neodvratné východisko. Druh spoločenskej harmónie malého národa v malej zemi s veľkým kontextom ambícií opretým o európske tradície.


Víno patrí do tohto kontextu, tak ako patrí k liturgickým tradíciám jeho používanie v kostoloch.


Je symbolom čistoty, zdravia osobnej pohody.

Vo vyspelých krajinách bolo víno vždy radené k potravinám – samozrejmá je striedmosť, jeho užitia, ale to sa týka aj mäsa a všetkého, čo nás obklopuje.


 

Uvítací pohár vína po stáročia nahrádzal na kráľovských dvoroch, podanie ruky.


Traduje sa myšlienka, v ruke v ktorej máš pohár, nemôžeš držať meč....


Víno je ekonomickým základom vyspelého poľnohospodárstva, je základom enoturistiky, turistiky a gastronómie.


 

Sme tu preto, že cítime v týchto kontextoch......... čítaj odznova:


 

 

 

                                                                              Mgr. Ján Všetečka – Konstanty


                                                                                      Prezident EFVK.