Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Dnešná sviatočná téma "Víno - Priateľstvo - Tradícia" je tiež témou 20-ročnej spolupráce krajín V4, - Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Poľska.


Ako súčasť tohto projektu zastrešovaným Eú, je spoločenstvom obzvl᚝ť reprezentovaná kultúra vína, vinárstvo ako také a spolu s tým aj vzdelávanie.


Osobitná pozornosť je venovaná vzdelávaniu a odbornej príprave študentov zúčastnených krajín za významnej pomoci International Visegrad Fund.Európske fórum vínnej kultúry v Nitre úzko spolupracuje s 4 rytierskymi konzulátmi z vyššie uvedených krajín, čím sa stáva významným prispievateľom kultúry Európy.


Rytiersky Senát spolu s Senatkonzulátom Viedeň, Dolného Rakúska, Burgenlandu sa radi spolupodieľajú na akciách ako koordinátori.Dnes, je v pozornosti téma kvalitných vín zo Slovenska a Rakúska, avšak nie len ako myšlienkový stredozáujem, ale aj vo forme bilaterálnej ochutnávky vín v spoločenskej časti.

ďakujem z tohto titulu, že slovenský veľvyslanec Rakúska, Dr Peter Lizák, Rytiersky Hospes európskeho rádu vínnych rytierov, dnes prevzal záštitu nad podujatím.Vínna kultúra sa stala od dávnych čias súčasou našej európskej kultúry a identity.


Na jej základoch sú postavené všetky naše krásne hodnoty. Ušľachtilé víno je nevyhnutnou súčasťou panónskej oblasti a je jednou z najkrajších súčastí bytia.


Víno, hudba a radosť zo života tvoria dohromady trojjednotu.

To je dôvod, prečo ušľachtilé víno bezodkladne patrí k nášmu prejavu života, životného štýlu, zvyklostiam a iným životným návykom.Rytiersky Okrúhly stôl!

To je to, čo nás spája tak radostným spôsobom pre túto krásnu, priateľskú a mierovú cestu. Ordo Equestris Vini Europae je a bude i naďalej významne prispieva!V tomto duchu želám vám všetkým, ako hovorí naše senátne motto


 

 

PAX et LAETITIA SEMPER NOBISCUM

 

 

 

 

Der Consul Primus Senatus Alfred R. Tombor-Tintera


Magister Generalis