Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

Vaša excelencia. Dámy a páni.  Vážení rytierski priatelia.


Každé ocenenie, je vyzdvihnutie hodnôt.


Rodičom – a ich výchove vďačím za svoje morálne mantinely.


Svojej práci – v prospech druhých – vďačím za nové ciele.


Je to cesta bez konca, je to existencia v pohybe.


In Honorem Dei et in Honorem Vini.


Ďakujem.