Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Články a názory

 


Vážený pán primátor, Vážení vinári, Dámy a páni, Priatelia.

Pred niekoľkými rokmi malá skupinka z Vás sa rozhodla znovunavráti starý, rokmi osvedčený názov Hlohovecká vinohradnícka oblasť, nielen kvôli samotnému názvu, ale aj kvôli tradícii vinárstva v Hlohovci, ktorú tento názov vystihuje.

Ako sa mi vidíte, nejedná sa iba o navrátenie názvu, ale vďaka týmto ľuďom sa vinársky život Hlohovca stal rovnocennou kultúrnou súčasou spoločenského života mesta Hlohovec.

Nie menej významným  činom je spolupráca s predstaviteľmi  hlohoveckého múzea, ktorí pripravili ku vinárskym stretnutiam tematické výstavy, aby starším pripomenuli a mladším ukázali – aký význam má vinárska práca pre celý región.

Nechcem opakovať staré pravdy, ako víno tisícročia sprevádza ľudstvo, akým nositeľom kultúry sa stalo na jeho životných cestách, chcem sa pozastavi nad ďalším míľnikom hlohovského vinárstva,

A to je miesto nášho dnešného stretnutia. Hlohovecký kláštor.

Je to významné miesto v duchovnom živote mesta a v jeho dejinách.

Dovoľte, aby som poďakoval všetkým iniciátorom tejto myšlienky, že docenili historický, liturgický a kultúrny význam tohto nápoja.

ďakujem Vám.

Ešte v krátkosti a na tomto mieste chcem Vás priateľsky upozorniť na jednu skutočnosť, ktorú  si mnohí z Vás v každodennom zhone neuvedomujete.....

Podľa výsledkov súťaží sa kvalita vína úžasne zlepšuje, prosím Vás z tohto miesta, aby ste nielen zvyšovali kvalitu vína, ale aby ste zlepšovali aj kvalitu vzťahov medzi sebou, aby Vás práve Vaša spoločná práca spájala a nerozdeľovala.

Vo svete osamotený vinár neznamená nič, víno sa vypije, hudba stíchne,.... ale vinárstvo -  to je proces, život, výmena informácií, vzájomná pomoc a priateľstvo.

Prajem Vám z tohto miesta Vážení vinári dobrú úrodu, dobré víno a dobrých priateľov.

S honorom Božím a s honorom Vína. .               Na zdravie!